logo

reklam

Amasya Barosu Çevre ve Hukuku ve Hayvan Hakları Komusyonu

Amasya Barosu Çevre ve Hukuku ve Hayvan Hakları Komusyonu
Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları konusundaki ihlallerde tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız
Amasya Barosu Çevre ve Hukuku ve Hayvan Hakları Komusyonu, Hukuk kurallarının işleyişindeki başlıca kaynak olan T.C. Anayasası 56. Maddesiyle: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahipolduğu belirtilerek, “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, devletin yükümlüğü, vatandaşların ise ödevidir.” dendi.
Amasya Barosu Çevre ve Hukuku ve Hayvan Hakları Komusyonunca yapılan açıklamada, Kanunun, 17. Maddesinin birinci fıkrasıyla: “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ve 63. Maddesiyle “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.” ifadelerine yer verilerek, canlı ya da cansız çevresel tüm kaynakların yerinde kullanımı ile yurttaşların ve ekosistemde yer alan diğer tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşantısını sürdürebilmesi düzenlenerek teminat altına alındığı belirtildiği bildirildi.
Açıklamanın devamında; 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nda “Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi süreci” şeklinde tanımlanan sürdürülebilir çevre; kendini idare edebilme yetisine sahip olan insanların yanında, çoğu zaman korunma ve gözetilme ihtiyacı içerisinde kalan evcil veya yabani tüm hayvanlar ile canlı cansız tüm doğal varlıklara saygı duyulduğu ölçekte anlam ifade edecektir.
Bu doğrultuda: çevre hukuku ve çevrenin korunması ödevleriyle birlikte, eski çağlardan bugüne dünyayı insanlarla paylaşan hayvanların yaşamsal haklarının saygı, sevgi ve ortak yaşam ilkeleriyle korunarak geliştirilmesi adına; mevzuat eksiklikleri ve bu konuda yapılması gerekenler konusunda çalışmalara katkı sunmak, İdare’nin görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak ve özellikle yaşam hakkının korunması ile yasal hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirici ve öğretici çalışmalar yapmak da ödevlerimiz arasındadır.
İklim krizinin ileri düzeyde yaşanmakta olduğu bu dönemde; şehrimiz Amasya’dan başlayarak, ülkemizde ve dünyada, insanların, doğal varlıkların ve kültür varlıklarının yok olmasına sebebiyet veren ve büyük çoğunluğu insan eliyle yaratılarak, kimi zaman “ihtiyaç” kılıfı ile rant odaklı olarak ortaya çıkan felaketlere ve her türlü çevresel ihlallere karşı, Amasya Barosu Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları Komisyonu olarak üzerimize düşen ödevleri yerine getireceğimizi ve geniş anlamıyla Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları konusundaki ihlallerde tüm yurttaşlarımızın yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

hd porno sikis izle