logo

reklam

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir Amasya, tarihe kaynaklık eden şehirdir.

amasya tarihiHüseyin Hüsameddin Yesar’ın Amasya Tarihi, 14 Akademisyen’in İncelemesinde
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir
Amasya, tarihe kaynaklık eden şehirdir.
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, şehirlerin hafızaları, kendilerini kaleme alan kitap ve notlarla bir sonraki nesle aktarılma imkanı bulmaktadır. Bu çalışmalar insanoğlunun ve şehirlerin yaşanmışlıklarını, tarih içerisinde yeri ve önemini, eserlerinin tetkini bilme şansını bizlere verir. dedi.
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Gizemli Amasya tarihini, gün ışığına çıkarıyor. Hüseyin Hüsameddin Yesar’ın Amasya Tarihi isimli, ilk dört cildi Osmanlıca matbû, dördüncü cild zeyli Latince ve 6-12 inci ciltleri rika yazı ile el yazma olan ciltlerinin transkribinin sağlanarak basıma hazır hale getirilmesi için bir komisyon oluşturulan 14 Amasyalı akademisyen çalışmaya başladı.
Arkeolojik bulgulara göre Amasya , dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin başlangıcı, tüm insanlığın ortak ata yurdlarından. İl genelinde ortaya çıkan her arkeolojik bulguda tarihin yeniden yazılmasına vesile olup Amasya, tarihe kaynaklık eden şehirdir.
Tespit edilen taşınmaz kültür varlıkları kapsamındaki eser sayısı ile Türkiye’nin ilk üç-dört şehri arasında gösterilen Amasya, adeta açık hava müzesidir. Bu özelliğinden dolayıdır ki “Açık Müze Şehiri Amasya” olarak da anılır.
ehirlerin tam olarak tarihini bizlere nakleden tam ve hususî bir çalışma olmamıştır. Amasya bu konuda şanslı illerden biri olduğunu belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Amasya Müverrihi” diye bilinen Hüseyin Hüsameddin Yesar’ın yazmış olduğu “Amasya Tarihi” isimli 12 ciltlik Osmanlıca eser, Amasya’nın kuruluşundan müellifin son dönemine kadar olan tarihini kapsayan ayrıntılı bir kent tarihi olma özelliği taşımaktadır. Amasya, Tarihin doğduğu şehirdir. Sahip olduğu bu zengin kültür mirasından dolayı “Kültür Şehri Amasya” olarak da anılır. dedi.
Başkan Özdemir, Müellifin hayatında iken bastırmak hayali içinde olduğu eser, ilk önce dört cildi Osmanlıca, dördüncü cildin eki ve devamı olan cilt de Latin harfleri ile ilk Meclis tarafından basılmıştır. 5. inci cildi kayıp olan eserin 6-12.inci ciltleri Belediye Meclisi Kararı ile Gündüz Türem zamanında satın alınmıştır. 1986 yılında kitabın birinci cildi Mukaddime olarak Ali Yılmaz ve Mehmet Akkuş tarafından hazırlanarak basımı sağlanmıştır. Daha sonraki yıllarda da yine Belediye tarafından Prof.Mesut Aydın tarafından 12 cildin tamamı günümüz alfabesi ile basıma hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmanın ilk beş cildinin basımı da yine Amasya Belediyesi tarafından sağlandığını belirterek, Bu önemli eserin Amasyalılara olduğu kadar bilim dünyasına kazandırılması için emeği geçen herkese müteşekkiriz. Ancak yapılan çalışmaların gerek içerik gerekse bütünlük açısından incelendiğinde yeniden çalışılması gereği gözlerden kaçmayacak bir gereklilik halini almıştır. 40 yıla yakın bir süredir Amasya Belediyesi’nin uhdesinde bulunan bir görev olarak, eserin yeniden günümüz alfabesine çevrilmesi ve en doğru biçimde ilim, fikir ve özellikle de tarih erbabının istifadesine sunulması için bir çalışma başlatmak zorunluluğunu hissetmekteyiz. Bunun kültüre, tarihe ve medeniyete olan bağlılığımızın bir sonucu olarak asli vazifelerimizin arasında olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bir şehir tarihi olduğunu, bir takım yöresel ağız ve bilgilerin yine bu bölgenin insanı tarafından doğru olarak anlaşılıp nakledileceği düşüncesi ile özellikle Amasya’yı bilen, tanıyan, bir açıdan da şehrine katkı sağlamayı görev addedecek hassasiyete sahip değerli ilim adamı ve akademisyenlerimizin bu önemli görev içerisinde olmalarının bize güç katacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Share
1081 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

hd porno sikis izle