logo

reklam

AMASYA MÜFTÜSÜNE DE BİLDİRMİŞTİ.

MUSTAFA KEMAL 23 NİSAN’IN “MİLLİ BAYRAM”
İLÂN EDİLDİĞİNİ AMASYA MÜFTÜSÜNE DE BİLDİRMİŞTİ.
Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasından bir yıl sonra aynı tarihi 23 Nisan’ı sene-i devriyesinden olmak üzere milli bayram kabul edilmişti. Bu mesut halin, yine mes’ut bayramların doğmasına vesile olanlara da duyurulup sevince ortak edilmesi gerekmekteydi. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa, yurdun tamamında olduğu gibi Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk Heyeti adına Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi’ye bir telgrafla haber verdirdi.
23 Nisan’ın millî bayram ilân edilmesini bildiren vesika;
Dava ve istiklâl ile kıyam edilen tekmil Anadolu’nun bu kudsi davayı / tekmil müdafa’a içün vücuda getirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi 336 senesi Nisan’ın 23. günü açılmış yeni ve ulvi bir tarihe başlangıç olan bu mübeccel günü hafıza-ı millette ebediyyen yaşatmak üzere meclisimiz bugün 23 Nisan tarihinin milli bayram ilanının bir kanun-ı mahsura ile kabul etmiştir. Bu mukaddes mebde-i tarihimizi vücuda getiren milli mücadelenin en canlı vefakâr âmili bulunan Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk Heyetleri’ni kemal-i samimiyet ve hararetle tebrik eder tebrikatın bilumum kaza ve nahiye ve nehaviye ve mahâllât hey’et-i idarecilerine de iblağını rica ederim efendim.
Türkiye BMM Reisi
Mustafa KEMAL
Amasya’ya gelen telgrafın son cümlesinde yer alan kaza ve nahiyelere, bütün mahalli idarecilere ulaştırılması istenmektedir. Amasya Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziye Reis Hacı Hafız Tevfik Efendi kendi el yazısı ile Amasya’ya bağlı kazalardaki Müdafaa-i Hukuk Heyeti başkanlıklarına göndermiştir. Kazalardan Merzifon, Havza, Kavak, Köprü, Gümüşhacıköy isimlerine rastlıyoruz.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

hd porno sikis izle