logo

reklam

Dümen; çocuklarımızın geleceği için AK Parti’ye ihtiyaç var

AK parti Amasya merkez ilçe Başkanı Bilal, Dümen “On yıllar boyunca bu halka pranga vuranlar, vesayetin kaldırılmasından, prangaların kırılmasından rahatsız oldular. Çünkü, halka artık pranga vuramayacaklar, çocuklarımızın geleceği için AK Parti’ye ihtiyaç var” dedi.
AK Parti öncesi dönemde her 10 yılda bir gerçekleşen darbelerin sebebi olan vesayet rejiminin iktidar, halk ilişkilerini negatif yönde etkilediğine dikkatleri çeken Dümen; “Vesayet rejimi siyaset kurumunu pasifize ederek halktan tamamıyla koparmış ve halkın seçtiklerini halkın hizmetkârı olarak değil, ancak kendilerinin yörüngesinde hareket kabiliyeti bulan edilgen bir yapı olarak dönüştürmeye çalışmıştır” dedi.
Vesayet rejiminin neyi halka uygun görüyorsa, o uygun gördüğünü dikte ettirdiğine vurgu yapan Bilal Dümen; “Eski Türkiye’de tek tip toplum modeli inşa etmeye çalışarak farklılıkları toptancı bir anlayışla yok sayan, kimin nerde neyi giyip neyi giymeyeceğini kararlaştıran, değişime direnen, dünya gerçeklerini göremeyen vesayetçi bir yapı vardı. O yapıya halktan kopuk, halkla muhabbeti olmayan, ünsiyet bağı kurmayan siyasi bir organizasyon hâkimdi. Bu siyasi organizasyonun kendilerine göre doğruları vardır. Vatandaşla ünsiyet bağı olmadığı için de vatandaşın ne hissettiğini, neyi arzu ettiğini bilemez. Vatandaşın yüreğinin bam teline dokunmayan, vatandaşın derdi ile dertlenmeyen, mutluluğunu paylaşmayan, darda, zorda kaldığında vatandaşa yardım elini uzatmayan, insanımızla arasına kalın duvarlar ören bir siyaset tarzı Eski Türkiye’de kalmıştır. Yeni Türkiye’de halkla beraber, gülen, halkla birlikte kederlenen, vatandaşa dokunan, vatandaşın da bir telefon kadar uzağında ve çoğu zamanda yanı başında bulunan bir yaklaşım tarzı AK Parti’nin siyasete kurumuna en büyük kazanımıdır” dedi.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.