logo

reklam
26 Ağustos 2019

Sarı; Türk ailesinin temel direği kadınlarımızdır

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı
kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddeti lanetledi
Türk ailesinin temel direği
kadınlarımızdır

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kutlu aile yuvasının baş tacı olan kadına el kaldırılmasının insan olma erdemine zarar verdiğini belirterek, kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddeti lanetlediğini söyledi.
Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye karşı çıkıldığını kaypdeden Başkan Sarı, Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir” dedi.
Türk kadını; Cepheye taşıdığı mermiyi tülbendiyle korumuş, topun namlusuna bağımsızlık aşkını iliştirmiş ve kurtuluş mücadelemizdeki nabız atışı olduğunu belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Bir çok Türk destan ve hikayesin de kadın, akıl, fikir sahibi oluşu ve üstün yetenekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Hal böyleyken kültürümüzün ve dinimizin bizlere yüklemiş olduğu tarihi misyonu,doğru bir şekilde gelecek nesillere aktarabilmeliyiz. Bunun yolu da sağlıklı aile yapısından geçmektedir. Unutulmamalıdır ki, aile müessesesi bozulmuş milletlerin ayakta kala bilme imkanı yoktur.’
Sarı, “Kadınlarımız, Evladının beşiğini sabaha kadar sallayıp ninni söylemiş, erinin yolunu hiç bıkmadan gözleyen ve ailesini daldan budaktan sakınan özverili koruyucu olmuştur. Gönüllerdeki eşsiz yeriyle erdem ve iffet zirvesinden karanlığa mum yakmıştır. Yeri gelmiş kağanın yanındaki mindere oturmuş, demokrasinin, katılımcılığın ve özgürlüğün sembolü olarak geleceğe yön vermiştir. Estetik cesaretin, üstün ahlakın ve vazgeçmeyen iradenin adı, şanı olarak kalplerimizde taht kurmuştur. Cennet anaların ayaklarının altındadır.”
Sarı, “Günümüzde, kadınlarımızın artan sorunları, şiddet, taciz ve tecavüz iğrençliklerine maruz kalması da hepimiz açısından, en başta sözde ileri demokrasi şarlatanları bakımından ayıp ve utanç kaynağıdır. Nedeni olursa olsun, kadına yönelen şiddet, vahşi saldırılar, işlenen cinayetler asla kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddet ve zulmü tüm gücümle reddediyor, bunun faillerini ve taraflarını kınıyorum.” dedi.
Başkan Mehmet Sarı, Türk ailesinin temel direği, ağırlık merkezi olan kadının, analarımızın, bir an önce huzura ve güvenceye kavuşmasını dilediğini ve Kadınların hayatın her alanında yer alması ve söz sahini olabilmeleri için birçok proje üreterek, çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Amasya Belediyesi olarak, milli ve manevi değerlerin korunmasında, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında, milli bütünlüğün ve dayanışma ruhunun ilerletilmesinde aile kurumunun vazgeçilmezliğine içtenlikle bağlıyız. Bu nedenle, aziz millet varlığının gözbebeği olan kadınlarımızın; Her alanda saygınlığı arttırılmalı, Eğitim düzeyleri yükseltilmeli, Kalkınma sürecinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almaları sağlanmalı, Toplumsal konumları iyileştirilmeli, Siyasetten ticarete, ekonomiden sivil topluma, sanattan spora görünürlükleri ve kapladıkları alan daha çok arttırılmalıdır.
Biz zarafeti, müşfikliği, inceliği, hassasiyeti, adanmışlığı, duygusallığı öncelikle onlarda gördük, onlardan tebarüz ettik.
Çileye karşı sabrı, belaya karşı hayrı, zulme karşı bağışlamayı onların davranışlarında şahit olduk.” dedi.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

hd porno sikis izle