logo

reklam

Sivil Toplum Kuruluşlarına Proje Çağrısı

Yeni açılan proje çağrılarının tanıtımı ve İlimizde yapılan projelerin değerlendirilmesi amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda Proje Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen  Toplantıda Vali yardımcısı İrfan DEMİRÖZ tarafından proje çağrıları ile ilgili bilgilendirme yapıldı
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI
Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir.
Program, Avrupa Birliği’nin katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor.
Programın yeni dönemi 2015 yılında yayımlanan teklif çağrıları ile hız kesmeden devam ediyor.  Sivil Toplum Diyaloğu programının dördüncü ayağını oluşturacak bu dönemde, toplam yaklaşık 11 milyon Avro bütçeyle, AB’nin dokuz politika alanında geliştirilecek projelerin desteklenmesi hedefleniyor.
Dokuz hibe programı kapsamında proje başına en fazla 150.000 Avro destek sağlanıyor. Sunulan projelerin uygulama süreci en az 10 en fazla 15 ay olabilecek ve proje başvuruları ise İngilizce olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacak.
Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları Başlıkları

ÇEVRE

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
* Doğa koruma* İklim eylemi Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Odalar 1.778.000 25 Mayıs 2015

ENERJİ

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
* Enerji verimliliği* Yenilenebilir enerji* Elektrik ve doğal gaz Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları 1.000.000 25 Mayıs 2015

TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
* Tüketici hakları* Halk sağlığı Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları 1.000.000 25 Mayıs 2015

ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
* Göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Üniversiteler, Düşünce Kuruluşları, Odalar 1.000.000 1 Haziran 2015

İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
AB ülkelerinde tesis edilen mesleki yeterliliklerin karşılık tanınması sisteminin daha iyi kavranabilmesi için meslek örgütleri arasında işbirliği yapılması Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Odalar 1.000.000 1 Haziran 2015

 

BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
* Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınmada stratejik planlama* Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçlar* Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı

* Kalkınma politikalarının izleme, değerlendirme ve etki analizi

* Bölgesel planlamada etkin ortaklık

 

Sivil Toplum KuruluşlarıKalkınma Ajansları Sivil Toplum KuruluşlarıKalkınma Ajansları  1.000.000 5 Haziran 2015

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
* Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi* Üretimde ve ürünlerde enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi* Çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları 1.000.000 5 Haziran 2015

TARIM VE BALIKÇILIK

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
* Tarım ve kırsal kalkınma* Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı* Balıkçılık Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum KuruluşlarıKooperatifler, üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, ziraat odaları, federasyonlar, konfederasyonlar  2.000.000 5 Haziran 2015

 

 

EĞİTİM

Öncelik Alanı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Toplam Bütçe  (Avro) Son Başvuru Tarihi
* Erken okul terklerinin önlenmesi ile mücadele* Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital beceriler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik)* Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi

* Okul öncesi eğitim

* Yetişkin eğitiminde kalite

Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Üniversiteler, Odalar 1.000.000 1 Haziran 2015

Etiketler: » » » »
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.