logo

reklam

Ünek; Bizim için yok hükmünde

Ermeni iddialarına ilişkin kararı reddediyoruz.
Ünek; Bizim için yok hükmünde
AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, “ABD Temsilciler Meclisinde dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar” dedi.
AK Parti İlBaşkanı Mehmet Ünek, “ABD Temsilciler Meclisi’nce geçtiğimiz hafta kabul edilen ‘Ermeni Soykırımı konusunda ABD’nin Tutumunu Teyit’ başlıklı, Temsilciler Meclisi’nin hissiyatını yansıtan kararı reddediyoruz” dedi. Karara tepki gösteren Ünek, “Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Bizden intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar” dedi.
Mehmet Ünek, “Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez.”
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, “Tarihin, meclislerin siyasi hissiyatına göre şekillendirilmeye çalışılmasından daha vahim bir yanılgının olmadığının altı çizilerek, “Karar, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmayacak şekilde soykırım isnadında bulunması hasebiyle ABD hukukuna ve uluslararası hukuka da aykırıdır. Uluslararası hukukta 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlayan bir karar bulunmamaktadır. Aksine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konunun meşru bir tartışma konusu olduğunu hükme bağlamıştır. Söz konusu dönemde vuku bulan gelişmeler siyasetin değil tarih biliminin alanıdır” dedi.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.